REKLAMA
Aktualijos Kultūra Sportas Sveikata Interviu Kuršėniškių nuomonė Kuršėnai spaudoje Pranešk apie įvykį

Kūrybinės Raiškos Centras kviečia jaunus žmones savanoriauti Moldovoje ir Gruzijoje

Tarptautinių Kultūrinių Jaunimo Mainų organizacija(International Cultural Youth Exchange) ieško trijų savanorių Europos savanorių tarnybos (EST) projektamsdarbui su vaikais ir jaunimu Moldovoje ir Gruzijoje.Savanoriavimo pradžia būtų tarp 2006m. vasario 28d. ir gruodžio 1d.

Jei susidomėjote, prašome atsiųsti savo CV su nuotrauka ir motyvaciniu laišku (angliškai) šiuo elektroniniu adresu: icyeio@ipn-b.de iki 2006m. s ausio 30d.

Iškilus klausimams, nedvejodami galite rašyti šiuo elektroniniu adresu: icyeio@ipn-b.de arba telefonu: (49-30) 28 39 05 50-51

Taip pat galite kreiptis į „Šiaulių rajono Kūrybinio Raiškos Centro“ Europos Savanorių Tarnybos koordinatorę Alina Šimkevičiūtę šiuo elektroniniu paštu: alina_simkeviciute@yahoo.co.uk arba telefonu: +37065385017

Projektų aprašymas:

Visuomenė ir Teisingumas – Gruzija – 1 vieta

Savanoriavimo pradžia tarp Vasario 28d. ir Gruodžio 1d. 2006m.

Projekto tikslas yra suteikti galimybę, viduje perkeltiems asmenims(IPDs), naudotis savo teisėmis. Šis dėmesys iš trijų Visuomenės ir Teisingumo teisininkų, kurie yra įtraukti į projektą ir teiks nemokamas legalias konsultacijas įskaitant visus aspektus, tokius kaip laiškų rašymas administraciniams (valdantiesiems) asmenims, Apeliaciniam Teismui, pretenzijos, specialiosios telefono linijos, ir t.t. Atstovauti viduje perkeltiems žmonėms prieš administracinius (valdančiuosius) asmenis. „Visuomenės ir Teisingumo“ savanoris turės mašiną, kad galėtų padėti klientams ir vykdyti kitą projekto veiklą, susijusia su perkėlimu.

Uždaviniai ir motyvacija

Sovietų Sąjungos žlugimas vyko sunkiai, kaip žinia su ekonomine krize, nedarbu, gyventojų skurdu, ginkluotais konfliktais ir etniniais karais. Tai buvo sunkiausias šalies laikotarpis, Abchazijoje ir Pietų Osetijoje etniniai karai nutraukti.

Abchazijos konfliktas (1992-94), Gruzijos vyriausybės pastangos perskirstyti centrinę valdžią po etninių Abchazų separatistų, deklaravo nepriklausomybę nuo Gruzijos. 1993m. Gruzinai nugali separatistus, tai „pagimdė“ daugiau nei 300,000 etninių pabėgėlių, kurie pabėgo iš Abchazijos ir buvo perkelti į kitus Gruzijos regionus. Daugelis jų neturėjo nieko tik viltį, kad greitai konfliktas bus išspręstas ir jie grįš namo, į savo gražiuosius namus turtingiausioje šalies dalyje, bet tūkstančiai žmonių vis dar gyvena baisiose sąlygose, buvusių viešbučių, bendrabučių teritorijose, sanatorijose, paliktuose pastatuose ir t.t.

Mes stengiamės, kaip nors, palaikyti šiuos pabėgėlius. Dėmesys, meilė ir rūpestis – jiems labai svarbus, taip žmonės nesijaučia palikti šioje situacijoje, kai šalis turi per daug problemų. Mes manome, kad savanoris iš ES šalies bus didelis praturtinimas šiam darbui.

Jis / Ji šiame darbe suteiks savo nuosavą nuomonę ir kultūrines nuostatas, taip pat jam/jai bus labai įdomu sužinoti, mūsų šalies, jaunų žmonių situaciją ir pasimokyti iš jų.

Savanorio užduotys

Savanoris bus prašomas pasiūlyti savo paramą šiose srityse: asmeninėje, socialinėje ir mokymosi veikla.

Jis / Ji bus įtraukta(s) į veiklą ir į mūsų organizacijos rengiamus renginius, palaikyti personalą ir savanorius. Į tai įeis vizitai į ligonines, našlaičių prieglaudas ir legalias konsultacijas. Savanoris mums padės organizuojant seminarus ir mokymus, renkanti informaciją ir sumanymais siekti tolimesnių vizitų į pabėgėlių susitarimą. Šių vizitų metu savanoris kontaktuos su pabėgėliais vaikais ir našlaičiais, organizuos jiems veiklą, padės jiems keltis ir apsirengti ryte, padės gaminti maistą jei to prireiks; padės ūkio darbuose ir pan.

Veiklos padalijimas yra toks:

40% pagalba lankant reguliuojamus pabėgėlius

30% padėti organizacijai mokymų, parodų metu,

darbo susitikimuose ir legaliose konsultacijose.

10% namų užduotys tokios kaip ūkininkavimas, gyvulių šėrimas, namų ruoša (valgio ruošimas ir tvarkymasis)

20% organizuoti laisvalaikį vaikams

Pagalbą ir apmokymus parūpins organizacijos personalas ir pabėgėlių bendruomenės. Savanoris bus kviečiamas į visuomeninius renginius ir bus remiamas mokantis ir praktikuojantis mūsų kalbą.

Savanoris bus skatinamas pristatyti asmeninį projektą, kurį jis/ji galėtų įvykdyti kartu su vaikais, priklausomai nuo jo/jos žinių ir interesų.

Savanoris dirbs 5 dienas per savaitę (5valandas per dieną), o savaitgalius turės laisvus.

Reikalavimai savanoriui

Savanoris turėtų domėtis darbu Žmogaus teisių srityje.

Savanoris turėtų būti lankstus ir norėtų dirbti su pažeidžiamomis žmonių grupėmis.

Pageidaujama, kad savanoris turėtų šiek tiek patirties su viduje perkeltais asmenimis(IPDs) ir pabėgėliais.

Savanoris turėtų norėti tapti bendruomenės dalimi.

Pageidautina, kad savanoris būtų nerūkantis ir mėgtų sveiką gyvenimo būdą.

„Tarptautinė migracijos organizacija“ Moldova – 1 vieta

Savanoriavimo pradžia tarp Vasario 28d. ir Gruodžio 1d. 2006m.

Vietos bendruomenė

Chisinau yra Moldovos sostinė su maždaug 750,000 gyventojų. Apytiksliai apie 40% rusakalbių ir 60% moldaviškai kalbančių. Seniau daug žmonių buvo įdarbinti gamyklose, bet daugiu taip nebėra. Ekonomika ne tokia kokią norėtųsi turėti. Dabar gamyklos yra pasenusios ir nenaudojamos, šalis negali gaminti taip gerai, kaip seniau ir daugiau nei pusė ankstesnių gamyklų darbininkų dabar yra bedarbiai. Štai kodėl daug jaunų žmonių išvyksta dirbti į užsienį. Dauguma jų užsienyje dirba nelegaliai, taigi jie susiduria su daugeliu rizikingų situacijų, deportavimu ir t.t.

Chisinau miesto viduje, bei susisiekti su kitais aplinkiniais miestais yra atitinkamas visuomeninis transportas: autobusai, troleibusai, mikroautobusai, taksi ir traukiniai. Mieste yra nemažas procentas, universitetinio amžiaus, žmonių reikiamas nūdienos universitetams.

Uždaviniai ir motyvacija

Mes norėtume turėti tarptautinį komandos narį, dėka kurio galėtume pristatyti tarptautinį mokymą projekto komandai.

Savanorio užduotys

Padėti organizuoti supratimo kampanijas, jauniems žmonėms, apie galimą nelegalios išeivijos riziką ir jaunimo susitikimus, jų metu pasakoti apie jaunų žmonių perspektyvas; 40%

Vykdyti užsiėmimus ir dalyvauti laisvalaikio užimtumo veikloje, mokyti jaunus žmones pagarbos kultūrinei įvairovei; 20%

Organizuoti susitikimus tarp asociacijų ir organizacijų, kurių metu butų pristatyta migracijos situacija; 10%

Padėti organizuojant užsiėmimus, dirbti su NVO duomenų sistema ir korespondencija; 10%

Kitos užduotys yra sutartos su personalu – 10%

Taip pat savanoris gali siūlyti projektą/ veiklą susijusią su jo norais ar galimybėmis.

Savanoris dalyvaus tarptautinėje (planavimo, aptarimo, įvertinimo) ir praktinėje veikloje (užsiėmimai, organizacijos,…). Jo / Jos užduotys labai įvairios: užsiėmimai su pagalba asmens atsakingo už projektą, taip pat projektų bei jų tikslų planavimas.

Projektai kuriuose savanoris dalyvaus neturi jokių aukšto lygio užduočių ir bet kokioje situacijoje jie bus palaikomi vadovo atsakingo už projektą.

Savanoris suplanuos tikslus savo nuožiūra, taip pat ir veiklą, kuri padės jų pasiekti. Todėl, jis / ji veiks priklausomai nuo savo motyvacijos ir iniciatyvos.

Pagrindinė kryptis pabėgėliams – Moldova- 1 vieta

Savanoriavimo pradžia tarp Vasario 28d. ir Gruodžio 1d. 2006m.

Personalas ir savanoriai priimančioje organizacijoje

Pagrindinė kryptis pabėgėliams yra valstybinė organizacija, kuri susidaro iš Valstybinio Departamento Pabėgėliams ir Pabėgėlių centro, kuris gali priimti iki 50 ieškančių prieglobsčio. Centras siūlo maitinimą ir būstą kas reiškia, kad ieškantis prieglobsčio gali pasilikti čia kol jo prieglobsčio prašymas bus apsvarstytas. Čia yra socialinė ir psichologinė pagalba, taip pat ir administracinė pagalba susijusi su prieglobsčio procedūromis.

Centras taip pat siūlo mokomąsias ir pramogines veiklas. Čia yra kalbos (anglų, prancūzų, moldavų) ir kompiuterių kursai, sporto veiklos ir kūrybinis užimtumas (piešimas, tapymas).

Centras kreipia specialų dėmesį į vaikų ir jaunimo palaikymą.

Personalo ir savanorių tiesiogiai įtrauktų į pasiūlyto EST projekto veiklą skaičius: 6

Vietos ir tarptautinių savanorių skaičius jau dirbančių organizacijoje: 2

Vietos bendruomenė

Chisinau yra Moldovos sostinė su maždaug 750,000 gyventojų. Apytiksliai apie 40% rusakalbių ir 60% moldaviškai kalbančių. Seniau daug žmonių buvo įdarbinti gamyklose, bet daugiu taip nebėra. Ekonomika ne tokia kokią norėtųsi turėti. Dabar gamyklos yra pasenusios ir nenaudojamos, šalis negali gaminti taip gerai, kaip seniau ir daugiau nei pusė ankstesnių gamyklų darbininkų dabar yra bedarbiai. Štai kodėl daug jaunų žmonių išvyksta dirbti į užsienį. Dauguma jų užsienyje dirba nelegaliai, taigi jie susiduria su daugeliu rizikingų situacijų, deportavimu ir t.t.

Chisinau miesto viduje, bei susisiekti su kitais aplinkiniais miestais yra atitinkamas visuomeninis transportas: autobusai, troleibusai, mikroautobusai, taksi ir traukiniai. Mieste yra nemažas procentas, universitetinio amžiaus, žmonių reikiamas nūdienos universitetams.

Motyvacija ir uždaviniai

Savanoris suteiks teigiamą požiūrį į pabėgėlių integraciją vietos bendruomenėje, atsižvelgiant į tai, kad pats savanoris iš kitos šalies. Jis/ji gali parodyti vietos bendruomenei, kad yra kitų kultūrų, įpročių ir kalbų, tai turėtų padėti geriau suprasti pabėgėlių šeimas.

Savanorio užduotys

Mokomoji veikla – 1-2valandosper dieną; 30%

Pagalba bibliotekoje, tolimesnė bibliotekos plėtra, pagalba atidarymo valandomis

Savanoris gali asistuoti anglų ar prancūzų kalbų kursuose, taip pat kompiuterių kursuose priklausomai nuo jo/jos talentų.

Poilsis -2 valandos per dieną; 30%

-Pagalba organizuojant sportinę veiklą

-Žaidimas su vaikais, pagalba vaikams su namų darbais;

Namų ūkio – nuo 1 iki 2 valandų per dieną; 10%

Pagalba: Centre yra begalė smulkių darbelių, kuriuos reikia padaryti. Savanoris gali padėti grupei padaryti darbus tokius kaip piešimas.

Maistas: – 20% savanoris taip pat gali padėti registruojant maistą ir jį patiekiant.

Darbas registratūroje: savanoris gali padėti centro registratūroje, kur pabėgėliai gali pasiskolinti daiktus.

Asmeninė pagalba -1 valanda per dieną; 10%

Tai nereiškia psichologinė ar socialinė pagalba. Savanoris gali naudoti šį laiką išklausyti žmones.

Klausant pabėgėlius, jie jausis palaikomi. Tai labai svarbu centre.

Priklausomai nuo savanorio kūrybingumo ir talentų, čia yra galimybė įvykdyti asmeninius projektus šioje srityje. Savanoris gali naudoti savo laiką asmeninių idėjų plėtojimui. Asmeninis indėlis labai vertinamas ir skatinamas.

Daugiau informacijos galite gauti:

INTERNATIONAL CULTURAL YOUTH EXCHANGE
International Office
Grosse Hamburg Str. 30-10115 Berlin- Germany
Tel.:(49-30) 28 39 05 50-51
Fax:(49-30) 28 39 05 52
E-mail: icye@icye.org
E-mail: icyeio@ipn-b.de

  • Siųsti draugui
  • Komentuoti

Siųsti draugui

Jūsų vardas (būtinas)

Jūsų el. paštas (būtinas)

Draugo vardas (būtinas)

Draugo el. paštas (būtinas)

Jūsų žinutė draugui

Saugos kodas:
captcha

Įveskite saugos kodą:

Komentuoti

Connect with Facebook

Komentavimo taisyklės ir atsakomybė

REKLAMA

Parodos

Rugpjūčio mėnesį
13 – 17 val.
Kuršėnų kultūros centro kalendorių ekspozicija (Ventos g. 11A, Kuršėnai) veikia meno kalendorių ekspozicija. Muzikos, dailės, fotografijos, teatro ir literatūros kalendoriai. Ekspoziciją galite aplankyti kasdien (išskyrus savaitgalius) ir visų kultūros centre vyksiančių renginių metu. Dėl ekspozicijos lankymo prašome iš anksto susitarti telefonu (8-41) 50 80 52 arba el. paštu kursenukultura@gmail.com

Iki rugsėjo 8 d.
10 – 15 val. (išskyrus savaitgalius)
Kuršėnų kultūros centro parodų salėje (Ventos g. 11A, Kuršėnai)Vitos Žabarauskaitės tapybos darbų paroda „Seku seku pasaką“.

EDUKACINĖS VEIKLOS

Rugpjūčio 8 – 17 val. pirmadieniais-penktadieniais Etninės kultūros ir tradicinių amatų centre, (Ventos g. 7A, Kuršėnai) keramikos (lipdymo, žiedimo), vilnos vėlimo edukaciniai užsiėmimai. Priimamos grupės: 1,5 val. vaikui 1,50 Eur, 1,5 val. suaugusiam 3,00 Eur. Užsiėmimų datą ir laiką derinti tel.( 8-41) 58 34 22.

Užfiksavote įvykį? Buvote renginyje? Turite gražių nuotraukų su Kuršėnais? Rašykite mums el. paštu: kursenai@kursenai.lt ir mes tai paskelbsime!

Kopijuoti, platinti galima tik gavus raštišką ar žodinį Kūrybinės raiškos centro sutikimą.

Visos teisės saugomos. © 2012
Kūrybinės raiškos centras

Tapkite Kursenai.lt žurnalistu!

Turite naujienų?

Susisiekite su mumis!

Reklamuokitės mūsų portale

Ką aplankyti Kuršėnuose?

Ką veikti Kuršėnuose?

Ieškote naudingos informacijos?

Susipažinkite su komentavimo taisyklėmis

Valdytojas:

 

 

Portalas:

Mus galite rasti:

  

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Plačiau

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close