REKLAMA
Aktualijos Kultūra Jaunimas Sportas Sveikata Interviu Kuršėniškių nuomonė Kuršėnai spaudoje Pranešk apie įvykį

Šiaulių rajono jaunimo organizacijos sieks glaudžiau bendradarbiauti Nuotraukos

Seminaras „Regioninė jaunimo organizacijų taryba“ vyko gruodžio 3 – 4 dienomis Šiaulių rajono savivaldybės švietimo centro salėje. Jame dalyvavo devynių iš trylikos Šiaulių rajone veikiančių jaunimo organizacijų atstovai. Seminaro pagrindinė tema buvo regioninė jaunimo organizacijų taryba (RJOT) ir jos perspektyvos Šiaulių rajone.

Seminaro metu buvo siekiama išanalizuoti Šiaulių rajono jaunimo organizacijų situaciją ir poreikį platesniam jaunimo organizacijų bendradarbiavimui (tarpusavyje ir su savivaldybe), seminaro dalyvius supažindinti su RJOT specifika, tokių organizacijų geros praktikos pavyzdžiais bei RJOT galimybėmis, ir nutarti kokių veiksmų rajono jaunimo organizacijos gali imtis siekdamos geriau atstovauti savo interesus Šiaulių rajone.

Seminarą vedė Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos programų vadovas Šarūnas Frolenko bei Šiaulių rajono kūrybinės raiškos centro projektų koordinatorius ir Demokratinės politikos instituto mokymų vadovas Vytenis Kviklys. Geros praktikos pavyzdžius pristatė Zarasų rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ valdybos narė Aurelija Trimonytė. Seminarą finansavo Šiaulių rajono savivaldybės administracija (Šiaulių rajono jaunimo reikalų taryba).

Seminaro rezultatai

Dėl Šiaulių rajono situacijos analizės

Pristatyta Šiaulių rajono jaunimo organizacijų veikla, išanalizuota bendradarbiavimo tarp jaunimo organizacijų bei tarp jaunimo organizacijų ir savivaldos patirtis ir poreikiai.

Išanalizavus situaciją paaiškėjo, kad bendradarbiavimas tarp jaunimo organizacijų vyksta, tačiau jis yra chaotiškas, nepastovus ir neturintis aiškios krypties. Interesų bendradarbiauti jaunimo organizacijos turi mokymo, patirties keitimosi bei interesų atstovavimo srityse.

Ligšiolinis bendradarbiavimas tarp savivaldybės ir jaunimo organizacijų yra paremtas Šiaulių rajono jaunimo fondo lėšų skirstymu. Nors rengiant strateginį savivaldybės planą buvo atsižvelgta į jaunimo organizacijų nuomonę, tačiau šios strateginio plano nuostatos neįgyvendinamos. Formuojant programą „Jaunimo iniciatyvos ir laisvalaikis 2006-2008 metais“ į jaunimo organizacijų nuomonę nebuvo atsižvelgta. Su jaunimo organizacijomis nesikonsultuojama sprendžiant kitus su jaunimu susijusius klausimus, nors tai aiškiai įpareigoja Lietuvos Respublikos Jaunimo Politikos Pagrindų įstatymas. Yra neformalaus bendradarbiavimo tarp savivaldos ir jaunimo organizacijų siekiant įgyvendinti bendrus projektus pavyzdžių.

Šiaulių rajono jaunimo reikalų taryba veikia silpnai ir įgyvendina tik vieną iš daugelio funkcijų (fondo lėšų skirstymas). Jaunimo reikalų tarybos nuostatai turėtų būti keičiami (nėra išlaikytas pariteto principas, nėra įtraukti savivaldybės administracijos darbuotojai, vadovavimo teisė suteikta išskirtinai rajono tarybos nariui).

Jaunimo reikalų koordinatoriaus veikla per mažai pastebima ir nepakankama. Jaunimo reikalų koordinatorius atlieka ne tik jaunimo reikalų koordinavimo funkciją, tačiau yra atsakingas ir už kitas sritis, nors savivaldybė gauna pilną šios pareigybės finansavimą iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Šiaulių rajono savivaldybė nėra parengusi išsamios Šiaulių rajono jaunimo situacijos analizės, kurioje atsispindėtų esminė informacija apie jaunimo situaciją ir jo poreikius, savivaldybės finansuojamų biudžetinių organizacijų dirbančių su jaunais žmonėmis bei jaunimo organizacijų įgyvendinamų veiklų efektyvumas siekiant savivaldybės užsibrėžtų tikslų.

Šiaulių rajono jaunimo organizacijos mato poreikį bendradarbiauti su savivaldybe įgyvendinant savivaldybės užsibrėžtus tikslus jaunimo srityje (bei juos formuojant) ir šiai atitinkamai skiriant lėšas jaunimo darbuotojų etatų išlaikymui. Jaunimo organizacijos taip pat mato poreikį dalyvauti savivaldybės sprendimų, susijusių su jaunais žmonėmis priėmime, padedant savivaldybei įgyvendinti jaunimo situacijos analizę. Jaunimo organizacijos taip pat norėtų pagalbos iš savivaldybės rengiant struktūrinių fondų projektus.

Seminaro metu atlikta Šiaulių rajono jaunimo organizacijų Stiprybių – Silpnybių – Galimybių – Grėsmių analizė.

Stiprybės:

 • noras dirbti, yra darbo su jaunimu įdirbis;
 • egzistuoja jaunimo organizacijos, jaunimo reikalų taryba, jaunimo fondas;
 • yra kompetentingų žmonių, savanorystė – daugelis jaunimo koordinatorių, darbuotojų yra savanoriai;
 • egzistuoja sveika konkurencija, skatinanti organizacijas vykdyti vis kokybiškesnes veiklas;
 • tikslinių grupių pasiskirstymas pagal vietoves – jaunimo organizacijos yra pasklidusios po visą Šiaulių rajoną.

Silpnybės:

 • Šiaulių rajono gyventojų pasyvumas;
 • savanorystė – nenuspėjamas savanorių darbo ilgalaikiškumas;
 • organizacijų uždarumas;
 • skurdi materialinė bazė (patalpų trūkumas; technika; transporto problemos; administracijos išlaidos); informacijos stoka;
 • lyderių trūkumas; žmonių rotacija;
 • veiklos kokybės nebuvimas/ trūkumas;
 • jaunimo situacijos analizės nebuvimas; silpnas Jaunimo reikalų koordinatorės darbas.

Galimybės:

 • vykdyti jaunimo veiklą be ar su finansavimu;
 • vienytis ir bendradarbiauti;
 • atkreipti savivaldos dėmesį į egzistuojančias jaunimo organizacijų problemas ir jaunimo organizacijas apskritai;
 • didinti informacijos sklaidą apie vykdomas veiklas bei panaudoti grįžtamąjį ryšį;
 • jaunimo reikalų koordinatoriaus veiklos kokybės gerinimas;
 • konsultavimasis dėl jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo;
 • veiklos kokybės standartų išsikėlimas.

Grėsmės:

 • žmonių kaita;
 • sunkus interesų suderinimas, organizacijų ir savivaldos interesų neatitikimas;
 • noras dirbti gali pradingti;
 • naujų žmonių neatsiradimas;
 • motyvacijos stoka;
 • novatoriškumo stoka.

Dėl regioninės jaunimo organizacijų tarybos

Šiaulių rajono jaunimo organizacijų atstovai buvo supažindinti su regionine jaunimo organizacijų taryba, jos egzistavimą reglamentuojančiomis įstatyminėmis nuostatomis, galimybėmis ir nauda. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos programų vadovas atkreipė dėmesį į tai, kad regioninės jaunimo organizacijų tarybos nebuvimas neužkerta kelio teisėtam jaunimo reikalų tarybos egzistavimui. Jaunimo organizacijų atstovų delegavimo į jaunimo reikalų tarybą funkciją nesant regioninės jaunimo organizacijų tarybos gali vykdyti jaunimo organizacijų sueigos ar viešai skelbti susirinkimai.

Seminaro dalyviai susipažino su Zarasų apskritojo stalo veikla ir jos analize. Zarasuose įkūrus apskritąjį stalą 2001 jaunimo organizacijų skaičius šiame rajone išaugo nuo 6 iki 23. Apskritasis stalas turi didesnį politinį svorį, skiria didelį dėmesį jaunimo organizacijų atstovų kompetencijos kėlimui, informavimui. Apskritasis stalas turi balso teisę Lietuvos jaunimo organizacijų taryboje. Apskritojo stalo veiklos įgyvendinime dalyvauja 2 etatiniai darbuotojai bei savanoriai.

Tolimesni jaunimo organizacijų Šiaulių rajone veiksmai

Šiaulių rajono jaunimo organizacijų atstovai nutarė, kad regioninės jaunimo organizacijų tarybos kūrimas Šiaulių rajone yra per ankstyvas. Jaunimo organizacijos dar turi padaryti daug namų darbų ir sustiprinti savo organizacijas. Apskritojo stalo kūrimas pareikalautų per daug išteklių, o apskritojo stalo veiksmingumas dabartinėje Šiaulių rajono situacijoje yra abejotinas. Bene pagrindinė kliūtis steigiant jaunimo organizacijų apskritąjį stalą Šiaulių rajone – žmogiškųjų išteklių trūkumas.

Norėdamos pagerinti jaunimo organizacijų situaciją Šiaulių rajone jaunimo organizacijos nutarė orientuotis į tokius bendradarbiavimo prioritetus:

 1. Gerinama Šiaulių rajono jaunimo reikalų tarybos veiklos kokybė. Turi būti atlikta Šiaulių rajono jaunimo situacijos analizė. Siekiama, kad jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybė būtų skirta tik jaunimo reikalams koordinuoti.
 2. Turi būti numatytos bendros Šiaulių rajono jaunimo organizacijų metinės veiklos kryptys. Šie prioritetai turi būti naudojami skelbiam jaunimo projektų finansavimo konkursą.
 3. Jaunimo organizacijų tarpusavio bendravimo organizavimas (internetinė el. pašto konferencija, reguliarūs susitikimai, organizacijų planų ir tikslų pristatymas).
 4. Daugiau dėmesio skirta mokymuisi ir tobulėjimui per bendrus mokymus, keitimąsi patirtimi.
 5. Jaunimo organizacijų veiklos viešinimui daugiau naudoti www.kursenai.lt ir rengti įgyvendintų projektų pristatymus.

Šiaulių rajono jaunimo organizacijų, dalyvavusių seminare atstovai, suplanavo konkrečius veiksmus, kurių imsis artimiausioje ateityje.

Vytenis Kviklys
Agnė Navickaitė

 • Siųsti draugui
 • Komentuoti

Siųsti draugui

Jūsų vardas (būtinas)

Jūsų el. paštas (būtinas)

Draugo vardas (būtinas)

Draugo el. paštas (būtinas)

Jūsų žinutė draugui

Saugos kodas:
captcha

Įveskite saugos kodą:

Komentuoti

Connect with Facebook

Komentavimo taisyklės ir atsakomybė

REKLAMA

Parodos

Spalio mėn.
Pirmadienį – penktadienį nuo 10 val. iki 17 val.  Kuršėnų kultūros centro kalendorių ekspozicija (Ventos g. 11A, Kuršėnai) Kalendorių ekspozicija „Senieji kalendoriai“. Ekspoziciją galite aplankyti kasdien (išskyrus savaitgalius) ir visų kultūros centre vyksiančių renginių metu. Dėl ekspozicijos lankymo grupėms su nemokamu gidu prašome iš anksto susitarti telefonu (8-41) 50 80 52 arba el. paštu kursenukultura@gmail.com

EDUKACINĖ VEIKLA

Spalio mėnesį
8 val. – 18 val. Pirmadieniais-penktadieniais Etninės kultūros ir tradicinių amatų centre, (Ventos g. 7A, Kuršėnai) keramikos (lipdymo, žiedimo, dekoravimo), sausos vilnos vėlimo, kiaušinių marginimo vašku, juostų pynimo, kalėdinių žaislų varstymo iš šiaudų edukaciniai užsiėmimai. Priimamos grupės: 1,5 val. vaikui 2,00 Eur, 1,5 val. suaugusiam 4,00 Eur. Užsiėmimų datą ir laiką derinti tel. ( 8-41) 58 34 22.

Kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį
19 val. Kuršėnų kultūros centro choreografijos  salė (Ventos g. 11A, Kuršėnai) aerobikos užsiėmimai „Kangoo Jumps“. Abonemento kaina 35 Eur. Pirmas užsiėmimas nemokamai. Patalpas nuomoja instruktorė Kristina tel. 86 82 52244.

Užfiksavote įvykį? Buvote renginyje? Turite gražių nuotraukų su Kuršėnais? Rašykite mums el. paštu: kursenai@kursenai.lt ir mes tai paskelbsime!

Kopijuoti, platinti galima tik gavus raštišką ar žodinį Kūrybinės raiškos centro sutikimą.

Visos teisės saugomos. © 2012
Kūrybinės raiškos centras

Tapkite Kursenai.lt žurnalistu!

Turite naujienų?

Susisiekite su mumis!

Reklamuokitės mūsų portale

Ką aplankyti Kuršėnuose?

Ką veikti Kuršėnuose?

Ieškote naudingos informacijos?

Susipažinkite su komentavimo taisyklėmis

Valdytojas:

 

 

Portalas:

Mus galite rasti: