REKLAMA
Aktualijos Kultūra Sportas Sveikata Interviu Kuršėniškių nuomonė Kuršėnai spaudoje Pranešk apie įvykį

Dvasios deguonis gailestingumo žygio batams Nuotraukos

„Laimė supainiojama su patogumu. Mes atėjome į pasaulį ne tam, kad vegetuotume. Ne tam, kad snaustume patogiai įsitaisę ant sofos. Bet tam, kad paliktume pėdsaką.“- Pasaulio jaunimo dienose ( toliau PJD),  Krokuvoje kalbėjo popiežius Pranciškus: – Jėzus – rizikos viešpats. Norint jį sekti reikalinga nemenka dozė drąsos, reikia ryžtingai atsisakyti sofos, užsidėti žygio batus ir leistis į kelionę naujais, iki šiol neįsivaizduotais keliais, kurie atvers naujus horizontus, užkrės džiaugsmu.“  Argi galima kažką nuveikti be gailestingumo? Argi galima gauti dvasios deguonies be žygio batų?  Mes jau žinome, kad ne.

Liepos 26 – rugpjūčio 1d. dešimties jaunuolių grupė su vadovais Vita ir Gyčiu Pleskūnais iš Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos pirmą kartą dalyvavo PJD Krokuvoje. Pasaulio jaunimo dienos – Romos katalikų bažnyčios renginys, vykstantis kas 3 metus kurioje nors pasaulio dalyje, trunkantis apie 2 savaites. Į PJD keliauja piligrimai iš viso pasaulio, nebūtinai giliai tikintys katalikai, taip pat kiti krikščionys, yra ir kitų religijų atstovų. PJD metu susitinkama su Popiežiumi; kulminacinis renginys – bendros Šv. Mišios paskutinę renginio dieną. Grupė  atstovavo Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo parapiją, vežėsi  jaunimo grupės „Ecce Agnus Dei“  vėliavą.

Liepos 26 d.  po pietų palaiminti Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo kunigo J. Miškinio, Šiaulių vyskupo E. Bartulio kartu su Baisogalos, Užvenčio, Šiaulių jaunimu leidomės į kelionę. Iš viso mūsų buvo 23 asmenys. Laukė beveik 1000 km. Kelionės metu vyko Proto mūšis, kurio metu sužinojome daug įdomių dalykų apie Lenkiją ir šio krašto  krikščionis katalikus.

Pavakariais Seinuose aplankėme  Švč. Mergelės Marijos baziliką. Kaip sakė vikaras kunigas Petras Gucevičius, lietuvis, pradėjęs tarnauti 2012m., buvom trečia PJD piligrimų grupė, užsukusi į Seinus. Barokinio stiliaus bažnyčioje yra išlikusios dvi koplyčios: Jėzaus širdies koplyčia įrengta 1661 m. ir Dievo Motinos koplyčia įrengta 1881 metais. Aplankėme ir A.Baranausko paminklą. Lietuvos poetas, kalbininkas 1897–1902 m. buvo Seinų vyskupu. Ten ir palaidotas. Seinai ir jų apylinkės pasižymi didele lietuvių tautine mažuma (iki 30 proc.), čia yra didžiausia Lenkijoje lietuvių draugija. Iš Seinų išvykome Krokuvos link  kunigo P. Gucevičiaus įkvėpti intencijai kiekvienas asmeniškai, su malda ir linkėjimais.

Krokuvą pasiekėme ankstų liepos 27md. rytą. Buvo tuščia ir tylu… Tada dar nežinojome, kas laukia. Pirmieji kelionės žingsniai buvo link Karmelitų vienuolyno. Žinojome, kad mus pasitiks kunigas- vienuolis T. Mariusz Placek O.Carm (Lenkija).  Tai jo dėka mūsų visa grupė buvo apgyvendinta, labai sočiai pamaitinta, prižiūrėta iki paskutinio žingsnelio PJD Karmelitų vienuolyno parapijos. Taip pat prie mūsų prisijungė ir Šiaulių vyskupijos Jaunimo centro grupė,  su kuria į LT  grįžome kartu.  Nors turėjome tik savaitgalio paketą, kuris mums su kelione kainavo 130eu,  gavome viską jau trečiadienį. Karališkos mėlynos spalvos kuprinės nuteikė labai pozityviai, juk ji reiškia vandenį ir dangų. Tai ir buvo svarbiausia PJD-vanduo ir dangus! Tikėjimas ir viltis!

Dar viena dovana žygeiviams buvo Karmelitų parapijos mokykla, kurioje apsigyvenome. Rūpestingas priėmimas labai nustebino. Buvome pastoviai klausinėjami ar viskas gerai, ar nieko netrūksta. Stereotipas apie kaimynus visiškai sutirpo, kai išvažiuojant padovanojome knygą apie Kryžių kalną ir Šaulių rajoną ir  gavome po laimės pinigėlį su mokyklos simbolika.

Ankstyvi pusryčiai prasidėdavo  nuo maldos, kurią kiekvieną rytą vedė Giedrė Nakutienė (Baisogalos gimnazijos dorinio ugdymo (tikybos mokytoja)  ir Agnė Kilienė (Baisogalos Švenčiausiosios  trejybės  bažnyčios choro vadovė). Su kuprinėmis ir jau dviem vėliavomis: Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo parapijos ir Juventud Carmelitas GMG Krakow 2016,  žygiavome iš vienos bažnyčios  į kitą, meldėmės, giedojome, dainavome, šokome, šypsojomės kartu su daugiau nei milijonu jaunimo iš viso pasaulio. Istorinis Krokuvos miestas leido mums  pramogauti  vandens parke, koncertuose, teatralizuotuose pasirodymuose,  muziejuose ir nepakartojamuose  Vavelio rūmuose.

Pirmieji susitikimai su kitų šalių piligrimais įvyko netrukus per Šv.Mišias  Karmelitų vienuolyno bažnyčioje. Šalių  prisitatymai, vykę po Šv. Mišių, buvo labai šilti ir emocingi. Su mumis dvi dienas parapijoje buvo Brazilijos, Italijos, Kanados, Ispanijos, Amerikos grupės. Girdėjosi tiek daug kalbų, matėsi tiek daug vėliavų Priėję žmonės klausinėjo iš kur mes. Dalinomės suvenyrais,  prašėme užrašyti įvairiausiomis kalbomis žodį „gailestingumas“. Merginos iš Indonezijos atvirai prisipažino,kad pirmą kartą girdi apie Lietuvą. Prašė parodyti, kur ta šalis.

Liepos 28d., ketvirtadienį, tramvajumi keliavome į LT jaunimo susitelkimo vietą rytinėms Šv.Mišioms Fatimos Dievo Motinai dedikuotoje bažnyčioje. Tai buvo širdžiai mielų susitikimų vieta. Ruošiantis kelionei daugiau nei savaitę facebook grupėje  mus labai  palaikė, informavo, džiuginio kraštietė, dabar VDU studentė,  PJD savanorė, buvusi gimnazistė,  Deimantė Giedrimaitė. Išpažinties metu nevienam nušvito dangus ir žygio batai tapo lengvesni.  Taip pat stebuklingai nuskambėjo pamokslas, kuriame buvo kalbama apie sūnūs paklydėlius. Kiek daug savęs galėjome atrasti tame…

Pirmą kartą su popiežiumi Pranciškumi  susitikome „ausimis“ – išgirdome jo balsą (arčiau prieiti tiesiog nebuvo įmanoma dėl žmonių minios). Jis sveikino PJD dalyvius ir linkėjo drąsos. Drąsos piligrimystėje į save… Į savo gailestingumą. Kitas susitikimas įvyko liepos 29 d. Kryžiaus kelyje. Tai buvo labai stipru, labai prasminga, gilu. Šeštadienio vakarą Popiežius kartu su jaunimu žengė pro Gailestingumo vartus, išklausė trijų jaunuolių iš Sirijos, Lenkijos ir Paragvajaus liudijimų ir kreipėsi į jaunimą gana ilga kalba, kurioje atsakė į liudijimuose keltus klausimus. Liepos 31d.,  po masinio žygio į Gailestingumo laukus, po eucharistijos, vigilijos, po dangiškos nakties,  kai buvome ne tik laimingi, palaiminti, bet ir  išsekinti saulės,  troškulio, nemiegoto laiko… Palaimos ašaros ir  dvasios deguonis užsipildė ne tik nuo popiežiaus Pranciškaus šypsenos ir laiminimo, bet ir nuo šalia laimingų tikinčiųjų gailestingumo jėga. Žygio batuose atsirado naujos drąsos. O juk reikėjo dar įveikti 9 valandų kelionę per netikėtai po kaitros užklupusią audrą, lietų, žmonių vandenyną, nuklydimus kelyje.  Gerai, kad Dievas mums buvo atsiuntęs, kaip sakė kuršėniškis  Valdas Terminas, PJD Mozę – kunigą vienuolį karmelitą T. Mariusz Placek O.Carm (Lenkija).  Jo rūpestis, bičiulystė, dvasinga piligrimo jėga parvedė mus namo.

„Nepainiokime laimės  su patogumu.“- sakė popiežius Pranciškus.  Ji yra tikrai ne ant sofos! Dievas yra ant pavargusios nuo kuprinių nugaros, alkstančios gailestingumo dvasios ir nutrintose nuo kelionės į gailestingumą pėdose! „Reikia į pasaulį atnešti gailestingumo ugnį“, kartą pasakė šv. Jonas Paulius II.

Esame dėkingi kelionės organizatoriams  Šiaulių vyskupijos Jaunimo centro vadovui kunigui Arūnui Jankauskiui ir jo komandai Laurai, Eglutei, Danutei;  Šiaulių raj. merui Antanui Bezarui,  jaunimo reikalų koordinatorei Simonai Dambrauskienei, o ypač buvusiam Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios  klebonui Sauliui Paliūnui už suteiktą galimybę ir visokeriopą pagalbą.

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos mokinių įspūdžiai:

„Norą vykti paskatino tai, jog nesu dalyvavusi tokio tipo renginyje ir Lenkija –mūsų, lietuvaičių, kaimynė!   Nekantriai laukiau liepos galo, o paskutines dienas mąsčiau „jau greit vyksiu!“, prieš kelionę buvo kilęs nerimas dėl saugumo, nes Europoje nemažai vyko teroristinių išpuolių. Atvykus į Lenkija pamačiau daug senovinių pastatų (Vavelio pilį, Barbakaną ir tt.). Tačiau svarbiausia šios kelionės dalis buvo – Pasaulio jaunimo dienos. Kasdien bent kartą dalyvaudavome Šv. Mišiose (iš jų trejos vyko lietuvių kalba), eidavome į renginius. Šeštadienį viso pasaulio piligrimai žygiavome  į Krokuvos užmiestyje esančius Campus Misericordiae – Gailestingumo laukuose. Vakare vyko mišios verčiamos į 9 kalbas, vidurnaktį deginome vigilijos žvakę ir dainavome jaunimo dienų himną. Per visą savaitę įvyko daug stebuklų, daug nutikimų, buvom tarp 1.5 milijonų įvairių rasių žmonių iš viso pasaulio, bet svarbiausias-  pasimelsti kartu su popiežiumi. Šios dienos sukrovė lagaminą kupiną džiaugsmo ir nutikimų. Visam jaunimui siūlyčiau nors kartą nuvykti ir sudalyvauti, tokių įspūdžių perteikti nepavyks, juos reikia patirti!“ (Emilija Liorentaitė, 16m.)

„Patirti įspūdžiai, išgirsti žodžiai pasiliks visam ne tik mintyse, bet ir širdyje. Tai, ką patyrė mūsų grupė, neįmanoma apsakyti žodžiais. Krokuvos grožis, žmonių nuoširdumas, puiki kompanija ir Dievo pažinimas – taip galėčiau beveik savaitę trukusią kelione apibūdinti. Ačiū mokytojai Vitai ir jos vyrui Gyčiui, kurie suorganizavo kelione, mumis rūpinosi ir prisidėjo prie to, kad mūsų įspūdžiai išliktu ilgam! “ ( Goda Šimkevičiūtė, 16m.)

„Į Pasaulio Jaunimo Dienas 2016 išvykau su nerimu, kurį kėlė pasaulyje vykstantys teroro išpuoliai, tačiau, dar nepasiekus Lenkijos, tokioje puikioje kompanijoje tas nerimas ėmė nykti. Pirmąją dieną kažkaip nesusipratau, kur esu, kokiam masiniame pasaulio renginyje aš dalyvauju. Galbūt dėl nuovargio, kurio kaltininkė buvo ilga kelionė autobusu. Bet kitomis dienomis, kuo toliau, tuo labiau džiaugiausi galėdama dalyvauti renginyje su milijonu žmonių iš viso pasaulio ir nuotaika vis darėsi geresnė ir geresnė! Nepaisant viso nuovargio, visą tą laiką jaučiausi be galo laiminga, o išvydus Popiežių atrodė, jog tuoj verksim iš laimės… Gavusi Jo palaiminimą, supratau, ką reiškia tikroji euforija. Esu be galo laiminga, kad turėjau galimybę sudalyvauti Pasaulio Jaunimo Dienose ir esu labai dėkinga žmonėms, kurie buvo ten kartu su manimi!” ( Dominyka Juodpalytė, 17m.)

„Tai buvo mano pirma išvyka ilgesniam laikui be tėvų, kuri paliko labai gera įspūdį. Dėkoju vadovams kurie ėmėsi šitokio žygdarbio ir mus nusivežė ten! Viso renginio metu mane supo labai šilti ir draugiški žmonės, buvo labai jauku, atrodė tarsi visi čia esantys yra draugai arba bent pažystami! Taip pat labai patiko pažinti gražų Krokuvos miestą, lankyti bažnyčias, muziejus, vaikščioti šio miesto gatvėmis, važinėti tramvajumi, nesvarbu kad kartais šiek tiek nuklysdavome, man tai patiko, buvau apsišarvavęs pozityvumu ir gera nuotaika, tad kad ir kaip išvargęs buvau, šypsena veide nedingdavo! Labai patiko susirasti naujų draugų, bendrauti su kitų šalių jaunimu. Nustebau savo anglų kalbos sugebėjimais, nes susikalbėjau pilnai su bet kuriuo žmogumi kuris supranta angliškai! Buvo malonu kad šitokio mąsto renginyje vyko ir lietuviškos Šv. mišios, kuriose galėjome susitikti kitų lietuvių, su jais bendrauti, kartu melstis, prieiti išpažinties lietuvių kalba!  Asmeniškai man PJD labai patiko, jei tik pavyks, vyksiu į jas ir kitą kartą!” (Edgaras Norvilis,16m. )

„Kelionės metu pamačiau daugybę Krokuvos lankytinu vietų,  dalyvavau įvairioje veikloje, smagiai praleidau laika su draugais. Jaunimas atvyko iš visų pasaulio pakraščių, iš visų kontinentų, įvairių šalių, kalbų ir tautų. Tai buvo tikrai neįprasta.  Šios Jaunimo Dienos paliko dideli įspūdi, nesigailiu, kad vykau. Kelionės ne tik suartina draugus, bet padeda pažinti svetimas vietas, žmones bei save.” (Aivaras Rugenis, 16m.)

„Pasaulio Jaunimo Dienose dalyvavau antrą kartą: 2011 m. į Madridą vykau kaip piligrimė, o šiemet – kaip savanorė. Išties ko gero neįmanoma palyginti išgyvenimų. Žinoma, kaip savanorė mačiau „vidinę“ šio renginio pusę, ir dažnai ne tokią, kokios norėjosi. Vis gi, nepaisant įvairių nesklandumų, tai buvo nepaprastas laikas. Didžiausias džiaugsmas buvo ten sutikti lietuviai savanoriai, su kuriais labai tikiuosi ir toliau palaikysim ryšį, tikrai nuostabūs žmonės. Žinoma ir susitikimas su piligrimais iš Kuršėnų, ir žinojimas, kad dalelė Kuršėnų visai šalia kažkur Krokuvoje “. (Deimantė Giedrimaitė, Vytauto Didžiojo universitetas Istorijos bakalauro studijų programa 4 kursas. 21 m)

Vita Pleskūnienė, Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos mokytoja

  • Siųsti draugui
  • Komentuoti

Siųsti draugui

Jūsų vardas (būtinas)

Jūsų el. paštas (būtinas)

Draugo vardas (būtinas)

Draugo el. paštas (būtinas)

Jūsų žinutė draugui

Saugos kodas:
captcha

Įveskite saugos kodą:

Komentuoti

Connect with Facebook

Komentavimo taisyklės ir atsakomybė

REKLAMA

Parodos

Liepos mėnesį
13 – 17 val.
Kuršėnų kultūros centro kalendorių ekspozicija (Ventos g. 11A, Kuršėnai) veikia meno kalendorių ekspozicija. Muzikos, dailės, fotografijos, teatro ir literatūros kalendoriai. Ekspoziciją galite aplankyti kasdien (išskyrus savaitgalius) ir visų kultūros centre vyksiančių renginių metu. Dėl ekspozicijos lankymo prašome iš anksto susitarti telefonu (8-41) 50 80 52 arba el. paštu kursenukultura@gmail.com

Iki rugsėjo 8 d.
10 – 15 val. (išskyrus savaitgalius)
Kuršėnų kultūros centro parodų salėje (Ventos g. 11A, Kuršėnai)Vitos Žabarauskaitės tapybos darbų paroda „Seku seku pasaką“.

EDUKACINĖS VEIKLOS

Liepos mėnesį
8 – 17 val. pirmadieniais-penktadieniais Etninės kultūros ir tradicinių amatų centre, (Ventos g. 7A, Kuršėnai) keramikos (lipdymo, žiedimo), vilnos vėlimo edukaciniai užsiėmimai. Priimamos grupės: 1,5 val. vaikui 1,50 Eur, 1,5 val. suaugusiam 3,00 Eur. Užsiėmimų datą ir laiką derinti tel.( 8-41) 58 34 22.

Užfiksavote įvykį? Buvote renginyje? Turite gražių nuotraukų su Kuršėnais? Rašykite mums el. paštu: kursenai@kursenai.lt ir mes tai paskelbsime!

Kopijuoti, platinti galima tik gavus raštišką ar žodinį Kūrybinės raiškos centro sutikimą.

Visos teisės saugomos. © 2012
Kūrybinės raiškos centras

Tapkite Kursenai.lt žurnalistu!

Turite naujienų?

Susisiekite su mumis!

Reklamuokitės mūsų portale

Ką aplankyti Kuršėnuose?

Ką veikti Kuršėnuose?

Ieškote naudingos informacijos?

Susipažinkite su komentavimo taisyklėmis

Valdytojas:

 

 

Portalas:

Mus galite rasti:

  

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Plačiau

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close