REKLAMA
Kuršėnų politechnikos mokykla
Aktualijos Kultūra Jaunimas Sportas Sveikata Interviu Kuršėniškių nuomonė Kuršėnai spaudoje Pranešk apie įvykį

SEMINARAS ,,INTEGRUOTAS LYTIŠKUMO UGDYMAS“

 

2016 m microsoft office online gratis downloaden. spalio mėn. LR Švietimo ir mokslo ministerija patvirtino Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą (SLURŠ bendroji programa) herunterladen. Nuoroda į dokumentą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/285853b09aee11e68adcda1bb2f432d1?jfwid=-wd7z8q07r

Ši programa – nustato sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai tikslus, uždavinius, sritis, įgyvendinimą, aplinką, mokinių pasiekimus ir turinio apimtį mokyklose, vykdančiose bendrojo ugdymo programas. Programos paskirtis – užtikrinti sėkmingą vaiko sveikatos ir lytiškumo ugdymą bei rengimą šeimai mokykloje, prisidėti prie vaiko dvasinės, fizinės, psichinės, socialinės gerovės ir sėkmingo funkcionavimo darbo, tarpasmeninių santykių ir šeimos srityse.

Ugdymo įstaigų darbuotojai, įgyvendinami šią programą, dažnai susiduria su įvairias iššūkiais. Kalbėti šia visuomenei jautria tema, nėra lengvai nei pedagogams, nei visuomenės sveikatos specialistams. Spalio 29 d. Šiaulių r. sav. visuomenės sveikatos biure vyko seminaras ,,Integruotas lytiškumo ugdymas. Diskursai, principai ir metodai“. Šį seminarą vedė lektorius, socialinis antropologas, Harvardo universiteto absolventas, Saulius Matulevičius.

Vaiko lytiškumas, lytinė jo tapatybė pradeda formuotis vos jam gimus ir trunka, nuolat įgydama vis naujų pavidalų, visą gyvenimą. Lytiškumą formuoja žmogaus vertybės, asmenybės bruožai, įsitikinimai, elgesys, taip pat jo socializacijos tėkmė. Lytiškumas yra svarbi kiekvieno iš mūsų sveikatos ir gerovės dalis.

Patarimai tėveliams  ,,Kaip auga ir bręsta Jūsų vaikas“ (http://siauliurvsb.lt/uploads/files/Patarimai%20t%C4%97veliams_Lytiskumo%20ugdymas%20pradin%C4%97se%20klas%C4%97se_2017-12-24%20(1)(2).pdf)

Patarimai mokytojams ,,Lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai pradinėse klasėse” (http://siauliurvsb.lt/uploads/files/Patarimai%20t%C4%97veliams_Lytiskumo%20ugdymas%20pradin%C4%97se%20klas%C4%97se_2017-12-24.pdf)

Patarimai mokytojams ,,Lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai paauglystėje” (http://siauliurvsb.lt/uploads/files/Patarimai%20mokytojams_Lytiskumo%20ugdymas%20ir%20rengimas%20%C5%A1eimai_2017-12-23(1).pdf)

 

 

Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, visuomenės sveikatos specialistė, koordinuojanti vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūrą mokyklose, Vaineta Jurkienė

 

  • Siųsti draugui