REKLAMA
Aktualijos Kultūra Jaunimas Sportas Sveikata Interviu Kuršėniškių nuomonė Kuršėnai spaudoje Pranešk apie įvykį

Įžymūs žmonės

Spausdinti

Rašytojai, literatai, spaudos ir raštijos veikėjai

Anglickis Stasys
Stasys Anglickis (g. 1905 m. gruodžio 22 d. Bernotave, Plungės raj. – 1999 m. vasario 26 d. Vilniuje) – poetas, prozininkas, vertėjas, pedagogas, visuomenės veikėjas, Žemaičių rašytojų sąjūdžio organizatorius. Daug metų mokytojavęs Kuršėnuose.

Bakanas Henrikas
Henrikas Bakanas (g. 1955m. birželio 4d. Kuršėnuose) – poetas, vertėjas.

Baldauskas Juozapas
Juozapas Baldauskas (g. 1932 m. birželio 27 d. Žiliai, Papilės valsčius) – Lietuvos žurnalistas, spaudos darbuotojas, kultūros veikėjas. 1956– 1962 m. Kuršėnų rajono laikraščio „Kibirkštis“ redaktorius.

Būtautas Arvydas
Arvydas Būtautas (g. 1974 m. gegužės 22d. Kuršėnuose) – literatas. 1992 m. baigė Kuršėnų vidurinę mokyklą, trejus metus studijavo verslo vadybą Šiauliuose.

Dilpša Jonas
Jonas Dilpša (g. 1949 m. birželio 13d. Žvirblaičiuose, Plungės r.– 1975 m. kovo 31d. Kuršėnuose) – poetas, pedagogas. 1973 m. persikėlė gyventi į Šiaulių rajoną, Kuršėnus. Dirbo Drąsučių aštuonmetėje mokykloje, laikraščio „Leninietis“ redakcijoje. Eilėraščius publikavo rajoninėje spaudoje.

Dzenuškaitė Stasė
Stasė Dzenuškaitė (g. 1924 m. spalio 24d. Šeduvoje, Radviliškio r.) – poetė, pedagogė, pedagogikos mokslų daktarė. Po kalėjimo Mordovijoje, baigė Vilniaus Universitetą, dirbo vaikų namų auklėtoja Kuršėnuose.

Ivinskis Laurynas
Laurynas Ivinskis (g. 1810 m. rugpjūčio 15d. Šilalės apylinkėse – 1881 m. liepos 29d. Milvyduose, Šiaulių r., palaidotas Kuršėnuose) – lietuvių švietėjas, literatas, leksikografas, pirmojo lietuviško kalendoriaus („Metų skajtlus ukiszas…“) rengėjas ir leidėjas.

Janauskas Zigmas
Zigmas Janauskas (g. 1906 m. gruodžio 7d. (lapkričio 24d.) Kuršėnuose – 1977 m. spalio 11d. Toronte, Kanada) – dramaturgas.

Kiela Bronius
Bronius Kiela (g. 1917 m. gegužės 18d. Vėjeliškių kaime, Panevėžio r.) – poetas. Po kalėjimo Komijoje į Lietuvą grįžo 1975 m., apsigyveno Kuršėnuose, tačiau dabar gyvena Šiauliose.

Kirkutis Vytautas
Vytautas Kirkutis (g. 1956 m. gegužės 4d. Kuršėnuose) – poetas, prozininkas, literatūros tyrinėtojas, žurnalistas. Mokėsi Kuršėnų vidurinėje mokykloje. Nuo  2003 metų kovo 10 dienos dirba Šiaulių rajono Kuršėnų miesto seniūnijoje.

Lechavičius Jonas
Jonas Lechavičius ( g. 1819 m. vasario 21d. (9) Vankiuose, Šilalės r. – 1861 m. gruodžio 20d. (8) Laukesoje, Zarasų r.) – yra išleidęs elementorių „Naujas mokslas skaitymo rašto žemaitiško“, rengęs religinę literatūrą. 1854 m. kunigavo Kuršėnuose.

Lipskis Stasys
Stasys Lipskis (g. 1941 m. liepos 11 d. Kuršėnuose) – Lietuvos žurnalistas, literatūros kritikas, publicistas.

 Lukoševičius Jonas
Jonas Lukoševičius (g. 1937 m. Kuršėnuose) – žurnalistas.

Pečkauskaitė Marija – Šatrijos ragana
Marija Pečkauskaitė – Šatrijos Ragana (g. 1877 m. kovo 8d. Medingėnuose, Plungės r. – 1930 m. liepos 24d. Židikuose, Mažeikių r.) – lietuvių rašytoja, prozininkė, vertėja. 1903 – 1904 m. mokytojavo netoli Kuršėnų esančiame mūrų dvare.

Reimeris Vacys
Vacys Reimeris (g. 1921 m. rugpjūčio 3 d. Kuršėnuose) – lietuvių poetas, vertėjas.

Ruzgis Juozas
Juozas Ruzgis (g. 1940 m. gruodžio 4d. Akėčiuose, Šakių r. – 1980m. liepos 9d. Dirvonėnuose, palaidotas Micaičiuose, Šiaulių r.) – poetas. Mokytojavo Liubove, Kuršėnuose, paskutiniaisiais metais Dirvonėnuose.

Šurevičius Vincentas
Vincentas Šurevičius (g. apie 1818 m. greičiausiai Žemaitijoje – 1860 m. gruodžio 18d. Surviliškyje, Kėdainių r.) – kunigas, religinės literatūros rengėjas, vertėjas. 1849– 1850 m. – Kuršėnų vikaras.

 Taškūnas Vladas
Vladas Taškūnas (g. 1884 m. kovo 16d. Kuršėnuose – 1956 m. liepos 26d. Laukuvoje) – kunigas, žurnalistas.

Menininkai, sportininkai

Baškys Raimondas
Raimondas Baškys (g. Kuršėnuose) – tautodailininkas, medžio drožėjas. Raimondas 2008 metais savo namuose įsteigė „Medinukų muziejų“.

Bučiūnienė Irena
Irena Bučiūnienė (g. Kuršėnuose) – pynėja, Šiaulių krašto, respublikos ir užsienio šalių parodų dalyvė. Nuo 1980 m. pina iš vytelių. Nuo 1982 m. dalyvauja tautodailės parodose su pynimo darbais.
Galminas Artūras
Artūras Galminas (g. Kuršėnuose) – tautodailininkas, medžio drožėjas. Miestui padovanojo medinę skulptūrą „Kuršėniškė“.

Jacėnaitė Genovaitė
Genovaitė Jacėnaitė (g. 1933 m. birželio 1d. Kuršėnuose) – dailininkė, keramikė. Paskelbė straipsnį „Kuršėnų keramikai“(1958).

Gabrėnas Antanas
Antanas Gabrėnas (g. 1922 m. vasario 7 d. Kuršėnai – 1984 m. rugpjūčio 10 d. Kaunas) – aktorius.

Kymantaitė Kazimiera
Kazimiera Kymantaitė (g. 1909 m. birželio 29 d. Kuršėnuose – 1999 m. gegužės 21 d. Vilniuje) – režisierė, aktorė.

Kulakauskas Vytautas
Vytautas Kulakauskas (g. 1925 m. rugpjūčio 25d. Kuršėnuose – 2000 m. gruodžio 22d. Vilniuje) – krepšininkas, nusipelnęs sporto meistras, nusipelnęs treneris, Lietuvos nusipelnęs kūno kultūros ir sporto darbuotojas.

Lukošius Balys
Balys Lukošius (g. 1908 m. birželio 10 d. Kuršėnuose – 1987 m. gegužės 28 d. Vilniuje) – aktorius, režisierius, dailininkas.

Pinskus Jonas

Jonas Pinskus (g. 1959 m. rugsėjo 22d. Kuršėnuose) – sportininkas, irkluotojas, Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas. Nuo 2006 m. darbo partijos pirmininko pavaduotojas.

Radeckas Bronius
Bronius Radeckas (g. 1918 m. birželio 20 d. Kuršėnuose) –  tautodailininkas (puodžius). Trečiasis Lietuvos puodžių puodžius (1979). 1983 m. tapo Visų amatų dienos laureatu. 1987 m. išrinktas antrojo sąjunginio liaudies meno festivalio laureatu.

Sobutienė Zita
Zita Sobutienė (g. Kuršėnuose) – pynėja iš vytelių ir šiaudelių. Pynimu verčiasi nuo 1980 m.

Stankus Aleksandras
Aleksandras Stankus (g. 1929 m. Kuršėnuose) – tautodailininkas, pynėjas. 1976 m. priimtas į liaudies meno draugiją. Kartu su žmona Janina Stankiene aktyviai dalyvauja liaudies meno parodose, seminaruose, amatų dienose.

Stogis Povilas
Povilas Stogis (g. 1890 m. birželio 24d. Kuršėnuose) – dainininkas.

Tamošaitis Vaclovas
Vaclovas Tamošaitis (g. Kuršėnuose) – tautodailininkas, medžio drožėjas.

Vilimas Stasys
Stasys Vilimas (g. Kuršėnuose) – švilpukų karalius. Stasys Vilimas nuo 1964 m. savarankiškai gamino molines švilpynes, statulėles, taupykles. 1974m Kuršėnų m. Pavasario šventės liaudies meno parodoje apdovanotas garbės raštu. Dirbo „Jiesios“ keramikos gamykloje. Meistras namuose turi žiedimo stakles, degimo krosnį. Šiuo metu lipdo švilpynes, taupykles. Yra padaręs molinius muzikos instrumentus. Į Lietuvos liaudies meno draugiją priimtas 1977 metais.

Mokslininkai, valstybės ir visuomenės veikėjai

Dambrauskas Vaclovas
Vaclovas Dambrauskas (g. 1879 m. rugsėjo 9d. – 1941 m. birželio 23d. Kuršėnuose) – kunigas. Telšių vyskupijos garbės kanaunininkas, paskutiniais metais Kuršėnų klebonas. Rinko lėšas naujai Kuršėnų bažnyčiai. NKVD žiauriai nužudytas Gruževskio dvaro parke Kuršėnuose.

Každailevičiūtė – Zailskienė Ona
Ona Každailevičiūtė – Zailskienė (g. 1906 m. lapkričio 24d. Kuršėnuose) – visuomenininkė, vyr. skautininkė.

Liatukas Pranas
Pranas Liatukas (g. 1876 m. sausio 29d. Padievaičio k. Kvėdarnos vlsč. – 1945 m. Vilniuje, nužudytas) – Lietuvos kariuomenės kūrėjas, vyriausiasis Lietuvos kariuomenės vadas ir Krašto apsaugos ministerijos valdytojas, atsargos generolas. 1919 m. dalyvavo kovose su bermontininkais Kuršėnuose.

Marcinkevičius Andriejus Henrikas
Andriejus Henrikas Marcinkevičius (g. 1938 m. Kuršėnuose) – dėstytojas, inžinierius. Šiuo metu VGTU Mašinų gamybos katedros docentas.

Petrušauskas Leonas
Leonas Petrušauskas (g. 1902 m. vasario 18d. Vilkaviškyje– 1994 m. birželio 23d.)– miškininkas. 1941 m. Kuršėnų miškų urėdas.

Poškus Kazys
Kazys Poškus (g. 1927 m. rugpjūčio 20d. Pavėžupyje, Kelmės r.) – pedagogas, vadovėlių autorius. 1974 m. baigė Kuršėnų gimnaziją.

Raštikis Stasys
Stasys Raštikis (g. 1896 m. rugsėjo 13d. Kuršėnuose – 1985 m. gegužės 2d. Los Andžele) – karo ir visuomenės veikėjas, publicistas, kariuomenės divizijos generolas. S. Raštikio vardu pavadintas tiltas per Ventą Kuršėnuose.

Tarvydas Balys
Balys Tarvydas (g. 1897 m. balandžio 27 d. Užpaliuose, Utenos r.) – istorikas, archeologas. Tyrinėjo Kuršėnų kapinynus.

Vitkauskas Vytautas
Vytautas Vitkauskas (g. 1935 m. rugpjūčio 1d. Kuršėnuose) – lietuvių kalbininkas, daktaras. Mirė 2012 m. vasario 18 dieną Šiauliuose. Palaidotas senosiose Kuršėnų miesto kapinėse, šeimos kape.

Zauka Tomas Algirdas
Tomas Algirdas Zauka (g. 1899 m. rugsėjo 21d. Rokiškio apskr.. Obelių vlsč. Rumiškių vienk. – 1970 m. sausio 21d. Kuršėnuose) – lakūnas, pilotas, Lietuvos sportinės aviacijos pradininkas. Kalėjęs Komijoje ir Archangelsko srityje grįžęs į Lietuvą 1952 m. apsigyveno Kuršėnuose.

  • Siųsti draugui

Siųsti draugui

Jūsų vardas (būtinas)

Jūsų el. paštas (būtinas)

Draugo vardas (būtinas)

Draugo el. paštas (būtinas)

Jūsų žinutė draugui

Saugos kodas:
captcha

Įveskite saugos kodą:

Parodos

Spalio mėn.
Pirmadienį – penktadienį nuo 10 val. iki 17 val.  Kuršėnų kultūros centro kalendorių ekspozicija (Ventos g. 11A, Kuršėnai) Kalendorių ekspozicija „Senieji kalendoriai“. Ekspoziciją galite aplankyti kasdien (išskyrus savaitgalius) ir visų kultūros centre vyksiančių renginių metu. Dėl ekspozicijos lankymo grupėms su nemokamu gidu prašome iš anksto susitarti telefonu (8-41) 50 80 52 arba el. paštu kursenukultura@gmail.com

EDUKACINĖ VEIKLA

Spalio mėnesį
8 val. – 18 val. Pirmadieniais-penktadieniais Etninės kultūros ir tradicinių amatų centre, (Ventos g. 7A, Kuršėnai) keramikos (lipdymo, žiedimo, dekoravimo), sausos vilnos vėlimo, kiaušinių marginimo vašku, juostų pynimo, kalėdinių žaislų varstymo iš šiaudų edukaciniai užsiėmimai. Priimamos grupės: 1,5 val. vaikui 2,00 Eur, 1,5 val. suaugusiam 4,00 Eur. Užsiėmimų datą ir laiką derinti tel. ( 8-41) 58 34 22.

Kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį
19 val. Kuršėnų kultūros centro choreografijos  salė (Ventos g. 11A, Kuršėnai) aerobikos užsiėmimai „Kangoo Jumps“. Abonemento kaina 35 Eur. Pirmas užsiėmimas nemokamai. Patalpas nuomoja instruktorė Kristina tel. 86 82 52244.

Užfiksavote įvykį? Buvote renginyje? Turite gražių nuotraukų su Kuršėnais? Rašykite mums el. paštu: kursenai@kursenai.lt ir mes tai paskelbsime!

Kopijuoti, platinti galima tik gavus raštišką ar žodinį Kūrybinės raiškos centro sutikimą.

Visos teisės saugomos. © 2012
Kūrybinės raiškos centras

Tapkite Kursenai.lt žurnalistu!

Turite naujienų?

Susisiekite su mumis!

Reklamuokitės mūsų portale

Ką aplankyti Kuršėnuose?

Ką veikti Kuršėnuose?

Ieškote naudingos informacijos?

Susipažinkite su komentavimo taisyklėmis

Valdytojas:

 

 

Portalas:

Mus galite rasti: