REKLAMA
Aktualijos Kultūra Sportas Sveikata Interviu Kuršėniškių nuomonė Kuršėnai spaudoje Pranešk apie įvykį

Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia

Spausdinti

Tikslus pavadinimas: Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia.

Buvimo vieta: Vydūno g. 2, Kuršėnai.

Atsiradimo laikas:

Vėlyvi rašytiniai leidiniai pirmosios bažnyčios statybą datuoja 1523 m.
1927–1933 m. pastatyta dabartinė mūrinė bažnyčia.

Trumpa istorija:

Manoma, kad pirmoji koplyčia pastatyta 1523 m. (ją iki 1597 m. pasisavino evangelikai reformatai). 1622 m. bažnyčiai paskirtas 31 valakas žemės. 1700 m. per miestelio gaisrą bažnyčia ir visi klebonijos pastatai sudegė. Tais pačiais metais pastatyta nauja. 1801 m. gerokai remontuota. Bažnyčiai 1806 m. priklausė Trauleinių kaimas. XIX a. pradžioje veikė parapinė mokykla.

1838 m. prašyta leisti statyti naują bažnyčią, tačiau stačiatikių dvasininkijos vyresnybė 4 m. nepareiškė savo nuomonės ir taip trukdė gauti leidimą.

Medinė bažnyčia pastatyta 1842–1844 m. (architekto Krasinskio projektas). 1863 m. balandžio 13 d. kunigas Petkevičius bažnyčioje perskaitė sukilėlių atsišaukimą. 1909–1914 m. veikė Lietuvių katalikų blaivybės draugijos skyrius. Per Pirmąjį pasaulinį karą bažnyčia sugriauta.

1927–1933 m. pastatyta dabartinė mūrinė bažnyčia. Ją 1933 m. rugsėjo 29 d. konsekravo vyskupas Justinas Staugaitis. Statyba rūpinosi kanauninkas Vaclovas Dambrauskas (1941 m. nužudytas). Per Antrąjį pasaulinį karą bažnyčia gerokai apgriauta. Nugriautas bokštas po karo neatstatytas.

Nuo 1988 metų Kuršėnų bažnyčios parapijoje dirbo kunigas Albinas Arnašius.

1998 04 23 rajono savivaldybėje įregistruotas “Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios bokšto atstatymo paramos fondas” išrinkęs savo patikėtinių tarybą, valdybą, administracijos vadovą, pradėjo savo veiklą. Tarybos pirmininku buvo išrinktas mūsų rajono meras A.Januška, valdybos – klebonas J.Miškinis.

1999 05 30 – įvyko atstatyto bokšto šventinimas.

Šiuo metu Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčiai vadovauja J. Miškinis.

Išvaizda:

Dabartinė bažnyčia reprezentuoja vėlyvąjį romantizmą. Bažnyčia istoristinė, stačiakampio plano, bazilikinė, su bokšteliais. Vidus 3 navų (šoninės žemesnės), turi 5 altorius. Šventorių juosia akmenų ir ažūrinė plytų mūro tvora.

Esminiai išvaizdos pasikeitimai:

1800 m. bažnyčios vizituoti atvyko žemaičių vyskupas Steponas Giedraitis. Po to sekė jo dekretas: nugriauti seną bažnyčią ir pastatyti naują. Klebonas su vyskupo sprendimu supažindino parapijiečius, kurie nurodymui nepakluso. Jie nuvyko į vyskupiją ir gavo leidimą ją remontuoti. Kitais metais pradėti darbai: metalinėmis sąvaromis sustiprintos medinės sienos, išmūryti nauji pamatai, lentomis uždengtas stogas. Remontui vykdyti šventoriuje buvo pastatytos dirbtuvės, ir darbai tęsėsi toliau.

1805–1806 m. jau pateiktas atgaivintos senosios bažnyčios fragmentinis vaizdas. Anksčiau bažnyčia buvo kryžminio plano. Viduje stovėjo 5 dažyti ir auksuoti altoriai, sakykla, klebono dovanotas pozityvas (maži vargonai). Bažnyčios sienos ir lentų skliautai iki pusės dažyti. Jos išorė apkalta lentomis. Stogo vidurį puošė dažytas kupolas su signatūra, o jo keturis kampus užbaigė kryžiai. Dar neaptvertame šventoriuje pastatyta nauja varpinė, bet dar neapkalta lentomis. Visiems rekonstrukcijos darbams vadovavo klebonas Jokūbas Kozėla.

1841 m. bažnyčios padėtis dar labiau pablogėjo: supuvo sienojai, šiaudinis stogas, grėsė sugriuvimas.

1842 m. iškilo nauja medinė bažnyčia. Darbams vadovavo ir lėšomis prisidėjo klebonas Mykolas Laucevičius, o jam talkino parapijiečiai. To meto archyvinė medžiaga rodo, kad naujo pastato architektūra rėmėsi senosios bažnyčios pavyzdžiu.

1850 m. šventorius apvestas akmens tvora. Tais pačiais metais vyskupas Motiejus Valančius naują bažnyčią pašventino.

Pirmojo pasaulinio karo metu bažnyčia buvo sugriauta, liko tik koplyčia ( lavoninė ), bokštas, šventoriaus aptvaras. Naujos statybos organizatoriumi tapo kanauninkas Vaclovas Dambrauskas. Vietoje numatytos medinės jis pradėjo mūryti visą parapiją reprezentuojančią bažnyčią, kuri turėjo tapti ir viso miesto architektūriniu centru. Projektą parengė Grigorijus Gumeniukas. Visų altorių projektus kūrė Vladas Čižauskas. Jo projektuoti altoriai Kuršėnų bažnyčiai 1951– 1952 m. buvo konsekruoti. Dauguma jų išliko iki šių dienų. Visi jie mediniai, atlikti vietinio meistro Benedikto Griciaus.

Antrasis pasaulinis karas ir okupacija tapo tragedija Kuršėnų bažnyčiai. 1941 06 25 bolševikai nužudė jos kleboną ir statytoją Vaclovą Dambrauską. 1944 m. rudenį, vykstant mūšiams, vokiečiai bokšte įsitaisė vietą stebėjimui ir snaiperiams. Rusai apšaudė bažnyčią: artilerijos sviedinys numušė didįjį bažnyčios bokštą, suniokojo bažnyčios stogą ir vidų. Bažnyčios bokšte buvęs varpas nukrito, tačiau nesudužo.

Sunkiu pokario laikmečiu bokšto atstatymu rūpinosi klebonas J. Montvidas, o nuo 1951 m. naujai paskirtas klebonas S. Iliničius.

Pasikeitus politinei situacijai Sovietų sąjungoje, vėl prasidėjo bokšto atstatymo organizaciniai darbai. 1991m. buvo paruošta rekonstrukcija, bet trūko lėšų darbams pradėti.

1998 04 23 Šiaulių raj. savivaldybėje buvo įregistruotas bokšto atstatymo paramos fondas. Visuomenės ir valstybinė parama leido per nepilnus metus užbaigti rekonstrukcijas. Po ilgo laiko bokštas atgavo pirminį vaizdą. Tiesa, kiek paūgėjo , nes viršuje padaryta betoninė perdanga, kurioje įmontuotos metalinės sijos senajam varpui pakabinti, kartu ji tapo pagrindu aukštai smailei ir šoniniams bokšteliams. Po to sekė fasado ir dažymo darbai.

1999 05 30 –  įvyko atstatyto bokšto šventinimas.

Autorius:

Vėlyvi rašytiniai leidiniai pirmosios bažnyčios statybą datuoja 1523 m. ir priskiria Žygimantui Augustui.

Meninė architektūrinė vertė:

Kuršėnuose išlikusi sena šventų paveikslų garbinimo tradicija. Petro ir Povilo altoriuje yra Šv. Blažiejaus paveikslas, kuris gydo gerklės ligas, reikia tik prisiliesti prie žvakių su raudonais kaspinais. Viename iš jų išlikęs Šv. Antano paveikslas su dabartiniais padėkos ženklais– votais. Kitame keičiami Šv. Jurgio ir Šv. Pranciškaus paveikslai, žymintys pavasario ir rudens šventes.

Numatomos rekonstrukcijos:

Šiuo metu nenumatoma jokių rekonstrukcijų.

Daugiau nuotraukų:

  • Siųsti draugui

Siųsti draugui

Jūsų vardas (būtinas)

Jūsų el. paštas (būtinas)

Draugo vardas (būtinas)

Draugo el. paštas (būtinas)

Jūsų žinutė draugui

Saugos kodas:
captcha

Įveskite saugos kodą:

Parodos

Gegužės mėnesį
13 – 17 val. Kuršėnų kultūros centro diskotekų salėje (Ventos g. 11A, Kuršėnai) veikia meno kalendorių ekspozicija. Muzikos, dailės, fotografijos, teatro ir literatūros kalendoriai. Ekspoziciją galite aplankyti kasdien (išskyrus savaitgalius) ir visų kultūros centre vyksiančių renginių metu. Dėl ekspozicijos lankymo prašome iš anksto susitarti telefonu (8-41) 50 80 52 arba el. paštu kursenukultura@gmail.com.

Iki gegužės 10 d.
10 – 15 val. Kuršėnų kultūros centro diskotekų salėje (Ventos g. 11A, Kuršėnai) meno mokyklos dailės skyriaus mokinių meninių darbų paroda.

Gegužės 2 d.
15.00 val.
Kūrybos namuose parodos atidarymas. Kartu atidaroma ir Kūrybos namų ugdytinės Emos Andrijauskaitės autorinių darbų paroda.

Gegužės 2 – 11 d.
Kūrybos namuose ugdytinių kūrybinių darbų paroda, kurios metu vyks atvirų durų dienos bei vedami edukaciniai užsiėmimai. Parodą galima aplankyti darbo dienomis nuo 10.00 iki 16.00 val. Edukaciniai užsiėmimai vedami nuo 14.00 iki 16.00 val. Susitarus iš anksto, edukacinių užsiėmimų laiką galima keisti.

Iki gegužės 23 d.
8-17 val. pirmadieniais-penktadieniais tautodailininkų Marytės Janulienės ir Ryčio Milkinto autorinių darbų paroda.

EDUKACINĖS VEIKLOS

Gegužės 25 d.
17:30 val. Kuršėnų kultūros centro diskotekų salėje (Ventos g. 11A, Kuršėnai) teorinis – Praktinis užsiėmimas „JUOKO JOGA“. Lektorė –Ingrida Kazragytė.

Gegužės mėnesį
8 – 17 val. pirmadieniais-penktadieniais Etninės kultūros ir tradicinių amatų centre, (Ventos g. 7A, Kuršėnai) keramikos (lipdymo, žiedimo), vilnos vėlimo edukaciniai užsiėmimai. Priimamos grupės: 1,5 val. vaikui 1,50 Eur, 1,5 val. suaugusiam 3,00 Eur. Užsiėmimų datą ir laiką derinti tel.( 8-41) 58 34 22.

ŠRVMKL. ATKRINTAMOS

Balandžio 28 d.
18 val. S. Anglickio mokyklos sporto salėje Rungtynės dėl 3 vietos
20 val. S. Anglickio mokyklos sporto salėje Finalas

Trečiojo amžiaus universitetas

Balandžio 19 d.
15 val. (trečiadienis) Menų ir kultūros fakultetas. Atvelykio šventė ir margučių paroda „Tuk tuk pavasaris“. Lektorius /atsakingas asmuo: Albina  Budreckienė – teatro studijos vadovė. Vieta: Švietimo centras

Balandžio 26 d.
15 val. (trečiadienis) Sveikatos fakultetas. Paskaita „Erkės ir jų platinamos ligos“. Lektorius /atsakingas asmuo: Edvinas Pečiukėnas –Šiaulių r. visuomenės sveikatos biuro direktorius. Vieta: Švietimo centras

Balandžio 26 d.
(trečiadienis) „Kur aukštas klevas“. Dainų studijos išvyka į Respublikinį vokalinių ansamblių festivalį – konkursą Linkuvoje. (išvykimo laikas,vieta, kaina pagal susitarimą). Lektorius /atsakingas asmuo: Lina Jaroševienė – dainavimo studijos vadovė. Vieta: Linkuva

Balandžio 29 d.
15 val. (trečiadienis) Informacinių technologijų fakultetas. Kompiuterinio raštingumo pagrindai. Lektorius /atsakingas asmuo: Remigijus Danielius – švietimo centroi IT specialistas. Vieta: Švietimo centras

Kiekvieną penktadienį
14 val. Dramos studija. Lektorius /atsakingas asmuo: Albina Budreckienė – dramos studijos vadovė. Vieta: Pavenčių mokykla

Kiekvieną ketvirtadienį
15 val. Anglų kalbos fakultetas. Lektorius /atsakingas asmuo: Valdonė Verseckienė – anglų kalbos fakulteto vadovė. Vieta: Kuršėnų L. Ivinskio gimnazija

Kiekvieną ketvirtadienį
12 val. Dainavimo studija. Lektorius /atsakingas asmuo: Lina Jaroševienė – dainavimo  studijos vadovė. Vieta: Kuršėnų meno mokykla

Pastaba: papildoma informacija telefonu 8 41 372148 – švietimo centras, 860116144 – Lina Kasparienė – metodininkė

Užfiksavote įvykį? Buvote renginyje? Turite gražių nuotraukų su Kuršėnais? Rašykite mums el. paštu: kursenai@kursenai.lt ir mes tai paskelbsime!

Kopijuoti, platinti galima tik gavus raštišką ar žodinį Kūrybinės raiškos centro sutikimą.

Visos teisės saugomos. © 2012
Kūrybinės raiškos centras

Tapkite Kursenai.lt žurnalistu!

Turite naujienų?

Susisiekite su mumis!

Reklamuokitės mūsų portale

Ką aplankyti Kuršėnuose?

Ką veikti Kuršėnuose?

Ieškote naudingos informacijos?

Susipažinkite su komentavimo taisyklėmis

Valdytojas:

 

 

Portalas:

Mus galite rasti:

  

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Plačiau

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close