REKLAMA
Aktualijos Kultūra Jaunimas Sportas Sveikata Interviu Kuršėniškių nuomonė Kuršėnai spaudoje Pranešk apie įvykį

Švietimo įstaigos

Spausdinti

Kuršėnų Stasio Anglickio pagrindinė mokykla

Tikslus pavadinimas: Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija.

Buvimo vieta: Kapų g. 9, Kuršėnai

Atsiradimo laikas: 1796 m. – Mieste buvo įsteigta pirmoji parapinė mokykla.

Trumpa istorija:

1912 m. – Kuršėnuose pastatyta mūrinė pradinė mokykla, kurioje mokėsi apie 80 mokinių.
1940 m. – Kuršėnuose įsteigta progimnazija, kuri yra gimnazijos pirmtakė.
1944 m. – Kuršėnų progimnazija reorganizuota į Kuršėnų gimnaziją. Pirmoje ir antroje pamainose mokėsi dieninės mokyklos mokiniai, o vakare jų suoluose sėdėdavo vakarinės mokyklos moksleiviai. Buvo mokykloje ir rusakalbių vaikų klasės. Pokario metais pradėta graži tradicija – į mokyklą, baigę pedagoginį institutą, sugrįžta dirbti mokytojais, buvę mokiniai.
1952 m. – Pradėtas statyti dabartinis vidurinės mokyklos pastatas, kuris baigtas 1954 m. Pokario metais gimnazija reorganizuota į vidurinę mokyklą.
1964 m. – Daugėlių mikrorajone atidarius naują mokyklą, Kuršėnų vidurinė mokykla vadinama Kuršėnų 1–ąja vidurine. Vidurinės mokyklos statuso ji neteko 2001 m., kai buvo reorganizuota į pagrindinę mokyklą, kurioje mokosi 1–10 klasių mokiniai.
2002 m. – Jai suteiktas poeto ir mokytojo Stasio Anglickio vardas.
2005 m. – Atidarytas Stasio Anglickio mokyklos muziejus. Muziejuje trys kambariai: pirmas skirtas mokyklos istorijai (D. Staniulienė), antrasis – poeto Stasio Anglickio kambarys (B. Šufinskienė, D. Pašakinskienė), trečiasis – etnografijos kambarys (B. Juknienė ir V. Putnikienė)

Esminiai išvaizdos pasikeitimai:

Po Stasio Anglickio vardo suteikimo 2002m., gauta lėšų iš Europos Sąjungos paramos fondo projekto, mokyklos renovacijai. Mokykla atnaujinta ir renovuota į modernesnę, šiuolaikiškesnę. Lauke įrengtas modernus futbolo aikštynas, renovuota mokyklos sporto salė.

Meninė architektūrinė vertė:

Mokyklos pasididžiavimas yra buvę mokyklos mokiniai.

Numatomos rekonstrukcijos:

Šiuo metu nenumatoma jokių rekonstrukcijų, nes po Stasio Anglickio vardo suteikimo mokyklai 2002 m., buvo gauta lėšų ir renovuota mokykla.

Daugėlių vidurinė mokykla

Tikslus pavadinimas: Daugėlių pagrindinė mokykla.

Buvimo vieta: Daugėlių g. 86, Kuršėnai

Atsiradimo laikas:                                                    

1964 m. – atidaryta 2–oji (Daugėlių) vidurinė mokykla.

Trumpa istorija:

1947 m. – pirmosios žinios apie mokyklą Daugėliuose. Tai buvo pradinė mokykla, priklausiusi Kuršėnų vaikų namų komplektui.
1955 m. – pradinės mokyklos bazėje atidaryta Kuršėnų septynmetė mokykla, o 1964 m. pastatytas naujas pastatas, įstaigai suteiktas vidurinės mokyklos statusas. Plečiantis Daugėlių gyvenvietei ir daugėjant mokinių, 1968 m. pastatytas mokyklos priestatas ir mokykla pavadinta Kuršėnų II– ąja vidurine mokykla.
Nuo 1994 m. mokyklai vadovauja direktorė Janina Bartkevičienė.
Nuo 2008 m. mokykla tapo Daugėlių pagrindine mokykla.

Esminiai išvaizdos pasikeitimai:

2007 m. gauta lėšų iš Europos Sąjungos paramos fondo projekto, mokyklos renovacijai. Mokykla atnaujinta ir renovuota į modernesnę, šiuolaikiškesnę. Lauke įrengtas modernus futbolo aikštynas.

Autorius:

1952 m. – mokyklos vedėjas E. Lapas prašė Švietimo ministerijos leidimo statyti atskirą mokyklos pastatą.

Mokyklos steigėjas – Šiaulių rajono savivaldybės taryba.

Meninė architektūrinė vertė:                                                                                                      

Pirmosios laidos abiturientai įvedė tradiciją – išleistuvių dieną pasodinti po ąžuoliuką.

Numatomos rekonstrukcijos:

Šiuo metu nenumatoma jokių rekonstrukcijų, nes 2007 m. iš Europos Sąjungos paramos fondo gavus lėšų buvo renovuota mokykla.

Kuršėnų Pavenčių vidurinė mokykla

Tikslus pavadinimas: Kuršėnų Pavenčių mokykla-daugiafunkcis centras

Buvimo vieta: Ventos g. 17, Kuršėnai

Atsiradimo laikas:                                                

1974 m. – atidaryta Kuršėnų Pavenčių vidurinė mokykla (anksčiau vadinta Kuršėnų III– ąja vidurine mokykla).

Trumpa istorija:

Nuo 1975 m. vykdomas specialusis mokymas.
Nuo 1982 m. įvestas sustiprintas matematikos mokymas. Mokiniai dažnai tapdavo respublikinių olimpiadų nugalėtojais.
Nuo 1993 m. mokykla vadinama Kuršėnų Pavenčių vidurine mokykla.
Nuo 1995 m. mokyklai vadovauja direktorė Janina Banienė.
1996 m. – atidaryta Stasio Anglickio skaitykla.
1999 m. – įkurtos trys specialiosios klasės mokiniams, turintiems kompleksinę negalią.
1999 m. – įvestas ankstyvasis užsienio kalbų mokymas pradinėse klasėse.
Nuo 2000 m. – mokykloje pradėtas profilinis mokymas: suformuotos realinio ir humanitarinio profilių klasės.
2001 m. – pradėtas įgyvendinti profilinis mokymas.
2002 m. – mokykla tapo sportiškiausia mokykla rajone.
2002 m. – įsteigta priešmokyklinio ugdymo grupė. Prie mokyklos prijungtas Pakumulšių pradinių klasių skyrius, kuri uždaryta 2009 m.
Nuo 2003 m. mokykloje pradėtas kryptingas meninis ugdymas.
2005 m. – mokykla įvertinta už sportinius pasiekimus tarp respublikos bendrojo lavinimo mokyklų (II–oji vieta).

Kuršėnų Pavenčių vidurinė mokykla vykdo formaliojo švietimo pradinio, specialiojo ir adaptuotą pradinio ugdymo, pagrindinio, specialiojo ir adaptuotą pagrindinio ugdymo bei vidurinio ir adaptuotą vidurinio ugdymo programas, taip pat neformaliojo švietimo priešmokyklinio ugdymo programą. Mokykla turi bendrabutį.

Esminiai išvaizdos pasikeitimai:

1993 m. – mokykloje įrengta pirmoji kompiuterių klasė
2004 m. – įrengtas keltuvas neįgaliesiems.
2006 m. mokykloje buvo įrengtas technologijų mokomasis centras.
Dabar, nuo 2009 m. liepos mėnesio vyksta mokyklos renovacija.

Meninė architektūrinė vertė:

Mokyklos pasididžiavimas yra buvę mokyklos mokiniai.

Numatomos rekonstrukcijos:

2006 m., vykdant Europos Sąjungos projektą, mokykloje buvo įrengtas technologijų mokomasis centras. 2009 m. liepos mėn. mokykloje buvo vykdomas energetinių sistemų tobulinimas, pagal Europos Sąjungos projektą. 2011 m. mokyklos interjeras buvo patobutintas, renovuotas.

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

Tikslus pavadinimas: Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija.

Buvimo vieta: V. Kudirkos g. 33, Kuršėnai.

Atsiradimo laikas:

1981 m. rugsėjo 7 d. – buvo atidaryta mokykla.

Trumpa istorija:

1981–09–07 – atidarius mokyklą, ji vadinosi Kuršėnų 4–ąja vidurine mokykla, bet 1993 m. ji buvo pavadinta Lauryno Ivinskio vidurine mokykla.
1992 m. buvo išleista pirmoji profiliuota abiturientų laida. Po trejų metų, 1998 m., mokykla tapo Lauryno Ivinskio gimnazija. Siekiant gimnazijos statuso, pradėta mokyklos struktūros reorganizacija, atskiriant pradines klases. Nuo 1998 m. rugsėjo 1d. gimnazijoje nėra pradinių klasių.

Daug naujų mokinių ateina mokytis į šią mokyklą dėl aukštesnio mokymosi lygio. Mokykloje yra platus užklasinės veiklos pasirinkimas, įrengta skaitykla, biblioteka, jauki kavinė, dvi kompiuterių klasės ir kiti specialūs kabinetai. Mokyklos mokiniai susirašinėja su mokiniais iš 37 pasaulio šalių. Mokykla turi laikraštį ,,Atžalynas” ir muziejų.

Nuo 1981 – 2003m. mokyklai, gimnazijai vadovauja direktorius Romualdas Bladžinauskis.

Nuo 2003 m. gegužės mėn. gimnazijai vadovauja Albinas Jokubauskas.

Esminiai išvaizdos pasikeitimai:

Nuo 2009 m. gruodžio pabaigos iki 2011 m. buvo vykdoma gimnazijos renovacija, pastatas tapo modernesnis, šiuolaikiškesnis.

Autorius:

Statybos darbus vykdė Šiaulių statybos trestas (1979 m.).

Meninė architektūrinė vertė:

Mokyklos pasididžiavimas yra buvę mokyklos mokiniai.

Numatomos rekonstrukcijos:

Šiuo metu nenumatoma jokių rekonstrukcijų.

Kuršėnų politechnikos mokykla

Tikslus pavadinimas: Kuršėnų politechnikos mokykla.

Buvimo vieta: Daugėlių g. 17, Kuršėnai.

Atsiradimo laikas:

1973 m. – buvo pastatyta mokykla.

Trumpa istorija:

Statomai mokyklai buvo keliamas tikslas – ruošti specialistus Baltijos šalių statybinių medžiagų pramonės įmonėms. Todėl iš pradžių mokykloje buvo ruošiami statybos pramonei reikalingi specialistai: asbesto – cementinių linijų operatorės; šaltkalviai – remontininkai; šaltkalviai; automobilių remonto šaltkalviai.

Kuršėnų politechnikos mokykla, ryšium su įvairiais pertvarkymais, daug kartų keitė mokyklos pavadinimus:

nuo 1975 m. rugsėjo 1 d. tapo vidurinė MPTM Nr. 45;
nuo 1984 m. rugsėjo 1 d. – Kuršėnų 45 vidurinė MPTM;
nuo 1989 m. gruodžio 1 d. – Kuršėnų PTM;
nuo 1990 m. rugsėjo 1 d. – Kuršėnų politechnikos mokykla;
nuo 2007 m. sausio 16 d.  įregistruota Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla, kurios dalininkais yra LR Švietimo ir mokslo ministerija ir UAB „Gvijus“.
Nuo 1999 m. rudens mokyklai vadovauja Regina Rupšienė.

Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla yra šiuolaikinė mokymo įstaiga, atvira kaitai ir pasiruošusi teikti kokybiškas paslaugas visiems norintiems. Svarbiausia veikla – pagrindinis profesinis, darbo rinkos profesinis, neformalusis suaugusiųjų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas. VšĮ Kuršėnų PM rengiami plataus profilio specialistai: automobilių remontininkai, staliai, baldžiai, kirpėjai, prekybos įmonių vadybininko padėjėjai, padavėjai ir barmenai, virėjai, kasininkai. Įregistruota nauja mokymo programa – miško darbininko.

2007 m. mokykla yra akredituota pagal vidurinio ugdymo programas, tai visiems mokiniams užtikrina kokybiškas sąlygas įgyti vidurinį išsilavinimą. Pagal siūlomas atskirų dalykų programas mokykloje galima tobulinti profesinę kvalifikaciją.

Mokykloje veikia edukaciniai padaliniai: tolerancijos ugdymo centras, vairavimo mokykla (rengiami B” ir “C1” kategorijų vairuotojai), bibliotekos ir skaityklos informacinis centras, autoservisas, krepšinio klubas „Politechnika“.

Esminiai išvaizdos pasikeitimai:

Nėra minima jokių esminių išvaizdos pasikeitimų, todėl manoma, kad mokyklos išvaizda nekito nuo jos pastatymo laikų.

Autorius:

Mokyklos statybą kuravo Statybinių medžiagų pramonės ministerija, o statybos eiga rūpinosi ir finansinius klausimus sprendė Daugėlių SMGS, kuris vėliau tapo ir mokyklos bazine įmone.

Numatomos rekonstrukcijos:

Šiuo metu nenumatoma jokių rekonstrukcijų, nes 2008–2009 m. buvo iš dalies modernizuota mokykla ir jos kompleksai.

Kuršėnų vaikų globos namai

Tikslus pavadinimas: Kuršėnų vaikų globos namai.

Buvimo vieta: Pramonės g. 2, Kuršėnai.

Atsiradimo laikas:

Pastatas pradėtas statyti 1938 m. ir baigtas 1941 m.

Trumpa istorija:

Kuršėnų vaikų globos namų pastatas patogus, specialiai statytas vaikams. Tai įstaiga, kurioje tėvų globos netekę vaikai yra globojami: rengiami, maitinami, kur jiems rodomas tėviškas dėmesys, motiniška šiluma.

1941  m. kovo mėn.  – buvo atvežti pirmieji vaikai, jie buvo pavadinti „koviukais“.
1943 m. – beveik visi vaikai buvo evakuoti į Gruzdžius. Tik patys vyriausieji išėjo gyventi savarankiškai, dirbo pas ūkininkus. Vaikų namų pastatą buvo užėmę vokiečiai.
1946  m. – buvo gražintas vaikų namų pastatas Kuršėnuose.
1969  m. pastatytas priestatas su sporto sale.

Pirmoji vaikų globos namų direktorė Teofilė Betlinskienė dirbo 1941 – 1983 metais.
Antroji direktorė – Antanina Rastenytė (Rastenis) dirbo 1983 – 1991 metais
1991 metais – trečiuoju direktoriumi paskirtas Feliksas Rudzinskas, vadovaujantis iki šių dienų.

Esminiai išvaizdos pasikeitimai:

Nuo 1991m., pradėjus vadovauti Feliksui Rudzinskui, buvo visiškai pertvarkyti kambariai: sudarytos sąlygos, artimos namų sąlygoms, kiekviename kambaryje atsirado spintos, lentynėlės knygoms, stalinės lempos.

Autorius:

Kuršėnų vaikų globos namų pastatą suprojektavo Šiaulių apskrities architektas Gergelis.

Numatomos rekonstrukcijos:

Šiuo metu nenumatoma jokių rekonstrukcijų.

  • Siųsti draugui

Siųsti draugui

Jūsų vardas (būtinas)

Jūsų el. paštas (būtinas)

Draugo vardas (būtinas)

Draugo el. paštas (būtinas)

Jūsų žinutė draugui

Saugos kodas:
captcha

Įveskite saugos kodą:

Parodos

Spalio mėn.
Pirmadienį – penktadienį nuo 10 val. iki 17 val.  Kuršėnų kultūros centro kalendorių ekspozicija (Ventos g. 11A, Kuršėnai) Kalendorių ekspozicija „Senieji kalendoriai“. Ekspoziciją galite aplankyti kasdien (išskyrus savaitgalius) ir visų kultūros centre vyksiančių renginių metu. Dėl ekspozicijos lankymo grupėms su nemokamu gidu prašome iš anksto susitarti telefonu (8-41) 50 80 52 arba el. paštu kursenukultura@gmail.com

EDUKACINĖ VEIKLA

Spalio mėnesį
8 val. – 18 val. Pirmadieniais-penktadieniais Etninės kultūros ir tradicinių amatų centre, (Ventos g. 7A, Kuršėnai) keramikos (lipdymo, žiedimo, dekoravimo), sausos vilnos vėlimo, kiaušinių marginimo vašku, juostų pynimo, kalėdinių žaislų varstymo iš šiaudų edukaciniai užsiėmimai. Priimamos grupės: 1,5 val. vaikui 2,00 Eur, 1,5 val. suaugusiam 4,00 Eur. Užsiėmimų datą ir laiką derinti tel. ( 8-41) 58 34 22.

Kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį
19 val. Kuršėnų kultūros centro choreografijos  salė (Ventos g. 11A, Kuršėnai) aerobikos užsiėmimai „Kangoo Jumps“. Abonemento kaina 35 Eur. Pirmas užsiėmimas nemokamai. Patalpas nuomoja instruktorė Kristina tel. 86 82 52244.

Užfiksavote įvykį? Buvote renginyje? Turite gražių nuotraukų su Kuršėnais? Rašykite mums el. paštu: kursenai@kursenai.lt ir mes tai paskelbsime!

Kopijuoti, platinti galima tik gavus raštišką ar žodinį Kūrybinės raiškos centro sutikimą.

Visos teisės saugomos. © 2012
Kūrybinės raiškos centras

Tapkite Kursenai.lt žurnalistu!

Turite naujienų?

Susisiekite su mumis!

Reklamuokitės mūsų portale

Ką aplankyti Kuršėnuose?

Ką veikti Kuršėnuose?

Ieškote naudingos informacijos?

Susipažinkite su komentavimo taisyklėmis

Valdytojas:

 

 

Portalas:

Mus galite rasti: